Viljandi Kootöögrupp

2016 -2018 a. kuulub Saarde vald  Viljandi koostöögruppi, kuhu kuuluvad veel Abja vald, Halliste vald, Karksi vald, Kõpu vald, Mõisaküla linn, Tarvastu vald ja Viljandi vald. Koostöögrupis on nii ühistegevused , kui iga omavalitsuse sisesed tegevused. Läbi tegevuste on eesmärk jõuda olukorda, kus kogu koostöögrupi piirkond on ühtlaselt noorsootöö teenuste ja võimalustega kaetud.

Saarde vallas algatati Viljandi KTG abil järgnevad tegevused:

Õues tegevuste arendamine Saarde vallas

Ringide arendamine ja võistluste korraldamine Tihemetsas (Saarde vallas) 

Motoringi loomine Saarde vallas  ja tegevused

Drooniringi loomine Saarde vallas