Selge suund

Kilingi-Nõmme Vabaajakeskus osaleb projektis "Selge suund" 

Nimetatud projekti raames kokkusaamised Kilingi-Nõmme Vabaajakeskuses. 

N. 6. aprill  10.00-16.00 moodustati Saarde valla laste-ja noorsootöö meeskond
R. 21. aprill  10.00 -13.00 Meiega ühinesid Surju laste-ja noorsootööga seotud ametnikud. Treenisime omavahelist suhtlemisoskust  ja koostasime meeskonna Hea tava.
T. 6. juuni 10.00 -16.00  hakkame unistama ja vaatame tulevikku
K. 11.oktoober 10.00 -16.00  Teeme  projektist kokkuvõtte.