Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste

2016-2018 on Kilingi-Nõmme Vabaajakeskus liitunud Viljandi Kootöögrupiga
Loe lähemalt http://saarde.kovtp.ee/kov-noorsootoo


2014 -2016 a. Kilingi-Nõmme Vabaajakeskus on liitunud projektiga
“Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste“
Projekt on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust 2014 – 2016.

Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.

Lisainfo programmi kodulehelt: www.entk.ee/riskilapsedjanoored/
 ja Facebook’ist https://www.facebook.com/RiskilapsedJaNoored

EMP ja Norra toetuste kaudu aitavad Island, Liechtenstein ja Norra vähendada sotsiaalseid ja majanduslikke erinevusi ning tugevdada kahepoolseid suhteid Euroopa abisaajariikidega. Need kolm riiki teevad EMP lepingu kaudu tihedat koostööd Euroopa Liiduga.

EMP ja Norra toetusi antakse aastatel 2009-2014 summas 1,79 miljardit eurot. Sellest umbes 97% annab Norra. Toetatakse vabaühendusi, teadus- ja akadeemilisi asutusi ning avalikku ja erasektorit 12 uues ELi liikmesriigis, Kreekas, Portugalis ja Hispaanias. Tehakse tihedat koostööd doonorriikide organisatsioonidega ja projekte võib ellu viia kuni aastani 2016.
Toetatavad võtmevaldkonnad on keskkonnakaitse ja kliimamuutused, teadusuuringud ja stipendiumid, kodanikuühiskond, tervishoid ja lapsed, sooline võrdõiguslikkus, justiitsküsimused ja kultuuripärand.

Lisainfo Mtü Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse kodulehelt: http://ank.ee/avaleht/index.php/riskinoorte-toetusprogramm-noortekeskustes/tegevuskava

Vaata ka Vabaajakeskuse kodulehte Facebookis-https://www.facebook.com/media/set/?set=a.750158785019915.1073741833.174647395904393&type=3

Justiitsministeeriumi logo
Haridus- ja Teadusministeeriumi logo
Sotsiaalministeeriumi logo
eea grants logo
Eesti noosootöö keskuse logo
Avatud Noortekeskus

Pärnu 62, 86304 Kilingi-Nõmme | tel. 4492755, e-post: kivake@saarde.ee

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| html| Sisene