Projektid

Vabaajakeskuses teostatud projektid:

Projekti nimi

Kirjeldus

Aeg

Maksumus

Toetajad

Kangasteljed Saarde valla pärandkultuuri väärtustamiseks.

Kangastelgede ost ja kangakudumise oskuste arendamine Saarde valla pärandkultuuri väärtustamiseks.

detsember 2010 - juuni 2011

 

Kohaliku Omaalgatuse Programm

Saarde valla noored muusikud ühe mütsi alla

 

mai 2011-detsember 2011

 

MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus

Noorte konkurentsivõime suurendamiseks ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamiseks ühiskonnale pakutava noorsootöö teenuse osutamine läbi noortekeskuste. Projekti alapealkiri: "Kompleksteenus"

 

sept. 2011 sept - august 2012

 

Euroopa Sotsiaalfond

Muusika teeb rinna rõõmsaks

 

mai 2012 -detsember 2012

 

MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus

Noorte konkurentsivõime suurendamiseks ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamiseks ühiskonnale pakutava noorsootöö teenuse osutamine läbi noortekeskuste. Projekti alapealkiri "Mono"

 

jaanur 2013 - august 2013

 

Euroopa Sotsiaalfond

Noored Discorid

 

mai 2013- detsember 2013

 

MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus

Meeskonnatreeningus tugevaks

 

1.okt. 2013 - 31. mai 2014

 

Kohalikku Omaalgatuse Programm

Arvutist välja – mängudemaale

 

mai 2014- detsember 2014

 

MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus

Spordituba noortele

 

mai  2015- detsember 2015

 

MTÜ Avatud Noortekeskuste ühendus

„Noorte- ja noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja noori on paranenud

Projekt "Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste“ on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ taotlusvoorust „Noorte-ja noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja noori on paranenud“. Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus. Lisainfo programmi kodulehelt: www.entk.ee/riskilapsedjanoored/

17.03.2014- 16.03.2016

 

 

Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programm


Vabaajakeskuse õuealale 
puhke ja seikluspargi rajamise 1.etapp

 

aprill 2016- detsember 2016

 2520 €

Riigi eelarveline toetus, läbi avatud noortekeskuste taotlusvooru

Õues tegevuste arendamine Saarde vallas

Saarde valla noortele uus võimalus atrkatiivseks vabaaja tegevuseks. Vabaajakeskuse sisutühja õeala korrastamine ja vahenditega sisustamine.

2016-2018

 

6500 €

 

 

"Selge suund"

Eesti ANK viib ellu Hasartmängumaksu Nõukogu poolt rahastatud projekti "Selge suund", mille sisuks on tugi- ja nõustamisteenuse pakkumine noortekeskuste meeskondadele, koostöögruppidele ja noortekeskustega seotud võrgustikele eesmärgiga toetada ühtse meeskonna loomist, sh pakkuda tuge erinevate noorsootöö meeskondade liitmisel ja uuendamisel seoses haldusreformiga.
Projekti eesmärk on toetada Eesti noortekeskustega seotud meeskondi töö tõhusamaks muutmisel, rakendades kaasaegseid juhtimispõhimõtteid, noorsootöö olemust, hetke olukorda ja piirkondlikke vajadusi.  
märts-detsember 2017   Hasartmängumaksunõukogu
Iga noor on oluline Noorel on rohkem valikuid oma loomepotensiaali avamiseks märts- detsember 2017 a.  350.00

Riigi eelarveline toetus, läbi avatud noortekeskuste taotlusvooru

Terves kehas, terve vaim Liikumine on mitmekülgne tervise tugevdamise viis. Laste ja noorte turvalisuse ning tervise arengu üheks prioriteetsetest tegevussuundadest on laste ja noorte kehalise ja vaimse tervise ning sotsiaalse arengu edendamine, sealhulgas võrdsete võimaluste loomine olenemata soost, majanduslikust ja sotsiaalsest staatusest. märts-detsember 2017  1855 €

Riigi eelarveline toetus, läbi avatud noortekeskuste taotlusvooru

"Suhkur-sõber või vaenlane" Noortega koos tegemises valmib lava, kus noored saavad korraldada omaalgatusliku kontserdi. 

mai-august 2017 a. 

   500 €

Laste  ja noorte kultuuriaasta ideekonkurss
"Mina ka" 

Alammenüü

Pärnu 62, 86304 Kilingi-Nõmme | tel. 4492755, e-post: kivake@saarde.ee

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| html| Sisene