Organisatsioonid

Noorsootöö organisatsioonid ja organisatsioonid noorte abistamiseks: 

Pärnu Noorte Infoportaal

Kes ma olen, kelleks saada, kus õppida? Rajaleidja- koos uurime välja, millised erialad, koolid ja ametid Sulle kõige paremini sobivad. Küsi abi meie spetsialistidelt või registreeri end tasuta nõustamisele!

MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus  on üleriigiline eestkosteorganisatsioon, mis ühendab Eestis asuvaid noortekeskusi, mille  eesmärk on luua Eesti avatud noortekeskuste võrgustik ja toetada liikmete tegevust.

Eesti Noorsootöö Keskus (ENTK) on 1999. aastal loodud Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) hallatav riiklik noorsootöö asutus, mille põhieesmärk on noorsootöö arendamine ja korraldamine riikliku noortepoliitika raames.

Eesti Noorteportaal Siit leiad infot erinevate projektide ja huvitavate eesti ja rahvusvaheliste pakkumiste kohta. Lisaks on Sul võimalik lugeda teiste noorte kogemuslugusid. 

Pärnu Õppenõustamiskeskuse  missioon on haridussüsteemi loomuliku osana toetada õpilase võimetekohast arengut ning teha koostööd neid ümbritseva võrgustikuga.

Tegusad Eesti Noored TEN on üle-Eestiline  kodanikuharidust pakkuv poliitiliselt neutraalne noorteorganisatsioon, mis on Euroopa Noorteparlamendi ametlik esindaja Eestis.

Lastekaitse Liit on ühendus, mis aitab kaasa lapse õiguste tagamisele ja lapsesõbraliku ühiskonna kujundamisele.

Eesti 4h peamiseks ülesandeks on toetada laste ja noorte mitmekülgset arengut, pakkudes neile isetegemise võimalusi ning teadmisi ja praktilisi kogemusi oma elu korraldamiseks - õpime tegutsedes!

Eesti Skautide Ühingu eesmärgiks on luua Eestis elavatele noortele mitmekesine keskkond, mis annab julguse end proovile panna, leida üles oma tugevused ja sirguda aktiivseteks, hästi toimetulevateks ja erinevustesse sallivalt suhtuvateks kogukonna liikmeteks

Eesti Noorteorganistsioonide otsing aitab Sul jõuda soovitud valikuteni

Pärnu 62, 86304 Kilingi-Nõmme | tel. 4492755, e-post: kivake@saarde.ee

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| html| Sisene