Andmekaitse

Privaatsuspoliitika eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi
seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

Kilingi-Nõmme vabaajakeskus kasutab andmete kogumiseks noortekeskuste
seiresüsteemi: Logiraamat, mille abil on võimalik noortekeskustel koguda igapäevast statistikat.

Kilingi-Nõmme Vabaajakeskus on Mittetulundusühing Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse liige,(edaspidi Eesti Ank) kes oma Põhikirja p. 2.3.16.  järgi administreerib Eestimaa noortekeskustes kasutusel olevat Logiraamatut, mille abil on võimalik noortekeskustel koguda tõenduspõhiseks analüüsiks igapäevast statistikat, sündmuste ja ürituste kirjeldusi. Keskuses osalevate noorte kohta ülevaate saamiseks kogutakse noorte kohta järgmist teavet: sugu, vanus, piirkond kus elab, staatus (õpib, töötab, ei ole seotud), kus õpib.

Logiraamatusse sisestatud andmete põhjal analüüsitakse noorte osalusi, unikaalseid osalusi igal aastal võetud eesmärkide täitmist, noortekeskuste hetkeolukorda ja  vajadusi.

Eesti Ank järgib õigusaktides määratud ülesannete täitmisel isikuandmete kaitse seaduses ning isikuandmete kaitse üldmääruses kehtestatud põhimõtteid.  

Lapsevanemal on oluline teada lapse isikuandmete töötlemise õigusi infoühiskonna teenuste pakkumisel. Kui kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/679  artikli 6 lõike 1 punkti a seoses infoühiskonna teenuste pakkumisega otse lapsele, on  lapse isikuandmete töötlemine lubatud ainult juhul, kui laps on vähemalt 13-aastane.  Kui laps on noorem kui 13-aastane, on isikuandmete töötlemine lubatud üksnes sellisel juhul ja sellises ulatuses, milleks on nõusoleku andnud lapse seaduslik esindaja. Kui noor ennast Logiraamatusse kasutajaks teeb ja märgib seal ära lapsevanema e-posti aadressi, siis läheb lapsevanema e-posti aadressile  automaatne teade: 

„Lgp lapsevanem!
Kilingi-Nõmme Vabaajakeskus kasutab noortekeskuse külastatavuse registreerimiseks online registreerimissüsteemi Logiraamat. Teavitame Teid, et oleme Teie lapsele   XXXXXXXXXX noortekeskuse külastamiseks loonud kasutaja. Tekkinud küsimuste korral ja täiendava info saamiseks võtke ühendust vabaajakeskuse personaliga.“

Isikuandmete töötlemise nõusoleku vorm (noor kuni 12-eluaastat): 
Isikuandmete töötlemise nõusoleku vorm (noor alates 13-eluaastast):

Pärnu 62, 86304 Kilingi-Nõmme | tel. 4492755, e-post: kivake@saarde.ee

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| html| Sisene