Klubiline tegevus

Klubiline tegevus põhineb inimeste endi initsiatiivil. Klubilisel tegevusel ei pea olema kindlat juhendajat, klubikaaslased täiendavad üksteist oma teadmiste ja oskustega. Klubiliikmed võivad kehtestada klubi sisesed reeglid, kooskäimis sageduse, liikmemaksu jne.