Kalameeste selts

Kontaktisik Martin Lensment tel.58371490

Kalamehed kohtuvad omavahel kokkulepitud aegadel. Kuid üks on kindel, igal aastal korraldavad Saarde Kalameeste seltsi liikmed Kilingi-Nõmme linnapäevade aegu kalapüügivõistlused. 

Kalameeste blogi: http://saardekalamehed.blogspot.com/


>Keskkonnaameti info leiad: www.envir.ee

>Kui märkad ohtu looduses siis abitelefon on 1313 kuhu võib koheselt teatada keskkonna ohtudest ja rööv kalapüüdjatest.


>Harrastuskalamehed saavad püügi õiguse, kuitasuvad Rahandusministeeriumi a/a 10220034800017 SEB või a/a 221023778606 Swedbank viitenumberiga 2800077794 selgitusse märkida: "tasu kalapüügiõiguse eest, isiku nimi, isikukood või sünnikuupäev" kelle eest makstakse. Selgitusse tuleks lisada ka kuupäev, millest alates püügiõigus kehtima hakkab (selle märkimata jätmisel algab see tasu maksmise kuupäevast).

Mobiiltelefoniga harrastuskalapüügiõiguse eest tasumisel saab isik kinnituse harrastuskalapüügiõiguse aja kehtivuse alguse ja lõppemise kohta helistades mobiiltelefoni numbrikombinatsiooniga 1312*401*(isikukood) või0aakkpp0000 (sünniaeg). Jälgides häälkäsklusi saab mobiiltelefoniga tasudes harrastuskalapüügiõiguse üheks nädalaks.